Returnering

Fortrydelsesret (gælder kun for forbrugere)

  N’AGE giver dig ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

  Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

  I tilfælde hvor flere forskellige varer er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

  For køb foretaget i december måned 2023 gælder en udvidet fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse, dog tidligst den 14. januar 2024.

  Det er ikke muligt at fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen, se nærmere i afsnittet om returnering.

  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  Ønsker du at benytte fortrydelsesretten skal besked gives per mail: kontakt@nageshop.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

  Varer undtaget fortrydelsesretten

  Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  • Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen

  Returnering

  Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have overgivet varerne til transportør, alt efter hvad der er tidligst. N'AGE kan kræve dokumentation for de specifikke varer, der er sendt retur, før tilbagebetalingen kan ske.

  Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering af varen til os.

  Varer sendes retur med posten.

  Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

  Reklamationsret

   Når du handler som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

   Hvis du ønsker at reklamere over en vare, skal du kontakte N’AGEs kundeservice via e-mail eller telefon.

   Når du kontakter kundeservice, skal følgende være opfyldt, for at vi kan behandle reklamationen:

   • Du skal gøre os opmærksomme på fejlen/manglen i rimelig tid efter konstatering af fejlen
   • Reklamation skal være os i hænde senest 24 måneder efter købet
   • Du skal oplyse bestillingsnummeret
   • Fejlen skal være tydeligt beskrevet, og der skal vedhæftes billeder
   • Varen skal være behandlet forsvarligt og korrekt vedligeholdt

   Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af mangelfulde varer eller forkerte varer. Vi tilbagebetaler naturligvis købsprisen og de oprindelige leveringsomkostninger, når vi har modtaget varen.

   Transportskader

   Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til N’AGEs kundeservice.

   Hvis du trods synlige huller, buler eller andre åbenlyse skader på pakken ikke straks gør indsigelse over for fragtmanden, kan der opstå tvivl om, hvor pakken er blevet beskadiget, og du risikerer selv at hæfte for eventuelle skader på din vare.

   Ved mistanke om fragtskader skal du:

   • Tage billeder af pakken, mens den er emballeret og herefter eventuelle skader af din vare
   • Beholde alt emballage, idet det kan bruges til at dokumentere krav mod fragtfirma
   • Kontakte N’AGEs kundeservice

   Af bevismæssige årsager bør du kontakte os per telefon eller e-mail straks efter modtagelse. Gerne inden for 24 timer.

   Mangelfulde varer og forkerte varer

    Hvis din vare lider af en mangel, eller vi har leveret forkerte varer, bedes du kontakte vores kundeservice. I tilfælde af en mangelfuld vare eller forkert vare kan du vælge mellem følgende to muligheder:

    • Returnere varen og få refunderet købsprisen og alle leveringsomkostninger, når vores kundeservice har behandlet returvarerne
    • Beholde varen og anmode om en forholdsmæssig reduktion af købsprisen

    Når du kontakter kundeservice, skal du oplyse bestillingsnummeret og eventuelt varenummer og beskrive, hvad der er galt med varen samt vedhæfte billede af varen, der, så vidt det er muligt, viser defekten, for at modtage en returlabel. N’AGE betaler returportoen. Returnering skal foregå på denne måde, da N’AGE ikke har mulighed for at refundere omkostninger i forbindelse med returfragt.

    Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af mangelfulde varer eller forkerte varer. Vi tilbagebetaler naturligvis købsprisen og de oprindelige leveringsomkostninger, når vi har modtaget varen. Ønsker du, at vi leverer en tilsvarende vare til dig og er vi i stand hertil, refunderer vi ikke dine oprindelige leveringsomkostninger.